No Title Found

AbstractNo Abstract Found

Cíle

Tento projekt má za cíl vytvořit webovou aplikaci, která uživatelům umožní nejen snadné sdílení vlastních prezentací, ale také jejich tvorbu. Jediným nástrojem tak uživatel prezentaci vytvoří a poté ji v rámci aplikace či jiných komunikačních kanálů, jako jsou sociální sítě, může šířit dál.

Protože na trhu již existují služby, které podobné možnosti nabízejí, chtěl jsem projekt posunout dál a využít výhod, které HTML prezentace poskytují. Tvorbu a prohlížení prezentací jsem proto více zaměřil na použití ve vzdělávacích institucích či školách a nebo odborných konferencích, kde je důležité v prezentacích podat důležité informace, tedy nejen hlavní body přednášky.

Aplikace bude poskytovat prostředky pro zjednodušení tohoto cíle. V prezentacích tak bude možné barevně zvýraznit kód programovacích jazyků či zobrazit matematické vzorce pomocí syntaxe LaTeX. Navíc bude možné do snímků vkládat kontrolní otázky, na které budou moci uživatelé odpovídat, a tak si ověřit své znalosti, případně lze přidat i doplňující text s odkazem na konkrétní snímek s odpovědí. Stejně tak je důležité, aby tyto prezentace byly použitelné i mimo přednášku a podaly významné informace i bez mluveného slova, například pro domácí přípravu nebo vlastní rozvoj.

Příležitosti

Od práce na tomto projektu si slibuji větší porozumění technologii HTML5 a JavaScriptu. Zajímavou příležitostí je i vyzkoušení si tvorby webových stránek, které nejsou jen dalším typickým informačním systémem. V tomto projektu lze najít spoustu problémů, ale také nové a zajímavé technologie, na kterých si vyzkouším vývoj moderních klientských aplikací.

Analýza

V této kapitole jsou představeny požadavky a vize vyvíjeného systému. Čtenář je uveden do problematiky HTML\nomenclatureHTMLHyperText Markup Language prezentací a s tím jsou představeny i knihovny, které zajišťují funkčnost těchto prezentací. Nakonec jsou stručně popsány podobné již existující systémy.

User stories

\label{chap:userstory}

Následující odstavce uvádí uživatelské role, které se při používání systému objevují. Každá role pak má nějaká práva či možnosti využití systému. Popis je zapsán pomocí techniky zvané user story používané v agilních metodikách vývoje softwaru.