De Waterbril Bunnik

De locatie.

Bunnik ligt ten zuidoosten van Utrecht aan de krommerijn. In de gemeente liggen naaast Bunnik ook de dorpen Odijk, Werkhoven en Vechten. Er wonen iets minder dan 15.000 mensen.11bron: https://nl.wikipedia.org/ gemeente bunnik

De kaart van Geemeente Bunnik. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bunnik_(gemeente)

ligging van het gebied.

Bunnik ligt vlak naast Utrecht. Net ten westen liggen de forten Rhijnauwen en Vechten die beide onderdeel waren van de Hollandse waterlinie. Het waterbeheer valt onder Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.11http://hdsr.nl

De gemiddelde hoogte van het maaiveld binnen Bunnik ligt op ongeveer \(+2.90m\) NAP. Net buiten de bebouwing gaat deze naar ongeveer \(+2.50m\). De kromme Rijn loopt langs de noordkant van Bunnik langs Amelisweerd en Rhijnouen naar Utrecht.

Er is relatief weinig oppervlakte water in de gemeente. De Krommerijn loopt langs te noord-oost kant ven de gemeente. De Hakswetering, die naar Zeist leid, mond net boven Bunnik uit in de Krommerijn. Rhijnauwen en Amelisweerd zijn belangrijke recreatie gebieden aan de zuidkant van Utrecht en zijn beschermt landschap.

De omgeving is vrij vlak en er word voornamelijk veeteelt bedrijven. Dit komt omdat het grondwater over het algemeen vrij hoog staat en de bodem, volgens mij, erg kleiïg is. Hier door heeft de bodem niet genoeg draagkracht om mashienes toe te staan op het land. Op de iets hoger gelegen delen is de bodem wat zandiger wat de mogelijkheid bied tot boomgaarden en maisteelt.