Welcome to Authorea!

                           
             - Coneixement d'un mateix i autonomia personal
És un infant amb la capacitat d'explorar i reconèixer algunes parts del seu cos.
Al llarg del curs, ha adquirit una coordinació motora adequada. Identifica i comunica les necessitats bàsiques del seu cos.
Participa activament en les activitats adaptant-se a les rutines diàries i pautes marcades, però, a l'hora del joc lliure és un infant bastant independent encara que es relacioni afectuosament amb la resta de companys.
Pot estar asseguda durant les estones necessàries i d'una durada indefinida així com sap estar en silenci a causa del fet que és una nena molt tranquil·la.