Xiamen University
http://www.xmu.edu.cn
Xiamen, Fujian, China