Université de Sherbrooke
http://www.usherbrooke.ca
Sherbrooke, QC, Canada