Moscow Polytechnic University
http://mospolytech.ru/
Moscow, 107023, Bolshaya Semenovskaya str., 38