Chang Gung University
http://www.cgu.edu.tw/
Taiwan