Shengda Economics, Trade and Management College of Zhengzhou
http://www.shengda.edu.cn/en/