Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
http://hindivishwa.org