Aghorekamini Prakashchandra Mahavidyalaya
http://www.akpcmahavidyalaya.org/