Join
Koç University: Çok değişkenli Fonksiyon II: Uygulamalar / Multivariable Calculus II: Applications
https://www.coursera.org/learn/calculus-diferansiyel-hesap