Universitat Oberta de Catalunya
http://www.uoc.es
Inquire about license