Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha
http://www.slbsrsv.ac.in