loading page

The First GECAM Observation Results on Terrestrial Gamma-ray Flashes and Terrestrial Electron Beams
 • +58
 • YI ZHAO,
 • Jia Cong Liu,
 • Shaolin Xiong,
 • Wangchen Xue,
 • Qibin Yi,
 • Gaopeng Lu,
 • Wei Xu,
 • Fanchao Lyu,
 • Jianchao Sun,
 • Wenxi Peng,
 • Chao Zheng,
 • Yanqiu Zhang,
 • Ce Cai,
 • Shuo Xiao,
 • Sheng-Lun Xie,
 • Chenwei Wang,
 • Wenjun Tan,
 • Zhenghua An,
 • gang chen,
 • yanqi du,
 • yue huang,
 • min gao,
 • ke gong,
 • dongya guo,
 • jianjian he,
 • bing li,
 • Gang Li,
 • Xinqiao Li,
 • xiaobo li,
 • liang jing,
 • Xiaohua Liang,
 • yaqing liu,
 • xiang ma,
 • rui qiao,
 • liming song,
 • xinying song,
 • xilei sun,
 • jin wang,
 • jinzhou wang,
 • Ping Wang,
 • Xiangyang Wen,
 • hong wu,
 • Yanbing Xu,
 • sheng yang,
 • boxin zhang,
 • Da Li Zhang,
 • fan zhang,
 • peng zhang,
 • hongmei zhang,
 • zhen zhang,
 • Xiaoyun Zhao,
 • shijie zheng,
 • keke zhang,
 • xingbo han,
 • haiyan wu,
 • tai hu,
 • hao geng,
 • Hongbo Zhang,
 • fangjun lu,
 • shuangnan zhang,
 • heng yu
YI ZHAO
Beijing Normal University

Corresponding Author:yi.zhao@mail.bnu.edu.cn

Author Profile
Jia Cong Liu
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
Shaolin Xiong
Institute of High Energy Physics
Author Profile
Wangchen Xue
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
Qibin Yi
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
Gaopeng Lu
School of Earth and Space Sciences, University of Science and Technology of China
Author Profile
Wei Xu
Wuhan University
Author Profile
Fanchao Lyu
Nanjing Joint Institute for Atmospheric Sciences
Author Profile
Jianchao Sun
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
Wenxi Peng
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
Chao Zheng
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
Yanqiu Zhang
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
Ce Cai
College of Physics and Hebei Key Laboratory of Photophysics Research and Application, Hebei Normal University
Author Profile
Shuo Xiao
School of Physics and Electronic Science, Guizhou Normal University
Author Profile
Sheng-Lun Xie
Institute of Astrophysics, Central China Normal University
Author Profile
Chenwei Wang
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
Wenjun Tan
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
Zhenghua An
Institute of High Energy Physics
Author Profile
gang chen
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
yanqi du
School of Computing and Artificial Intelligence, Southwest Jiaotong University
Author Profile
yue huang
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
min gao
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
ke gong
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
dongya guo
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
jianjian he
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
bing li
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile
Gang Li
IHEP,CAS
Author Profile
Xinqiao Li
Institute of High Energy Physics
Author Profile
xiaobo li
Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences
Author Profile