loading page

Atypical presentation and management of a neonate with alveolar capillary dysplasia: A case report
  • +5
  • Niki Dermitzaki,
  • Chatzigiannis N,
  • Maria Baltogianni,
  • Kamperi ME,
  • Vlahos A,
  • Makis A,
  • Konstantinos Douros,
  • Vasileios Giapros
Niki Dermitzaki
Neonatal Intensive Care Unit, University of Ioannina, Greece

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Chatzigiannis N
Neonatal Intensive Care Unit, University of Ioannina, Greece
Author Profile
Maria Baltogianni
Neonatal Intensive Care Unit, University of Ioannina, Greece
Author Profile
Kamperi ME
Neonatal Intensive Care Unit, University of Ioannina, Greece
Author Profile
Vlahos A
Pediatric Department, University of Ioannina, Greece
Author Profile
Makis A
Pediatric Department, University of Ioannina, Greece
Author Profile
Konstantinos Douros
Respiratory Unit, Third Department of Pediatrics, Athens University Medical School, Greece
Author Profile
Vasileios Giapros
Neonatal Intensive Care Unit, University of Ioannina, Greece
Author Profile