loading page

ACNO Hydrogel: A Breakthrough in Diabetic Wound Care Through miR-21 Pathway Activation and DNA Demethylation
 • +10
 • Jitao Chen,
 • Junyu Deng,
 • Huan Zhu,
 • Yu'e Tang,
 • Jiufeng Zhao,
 • Penghui Ye,
 • Wenjie He,
 • Xingqian Wu,
 • Xingrui Mu,
 • Rifang Gu,
 • Ming Tang,
 • Xiaohui Li,
 • Xuqiang Nie
Jitao Chen
Zunyi Medical University
Author Profile
Junyu Deng
Zunyi Medical University
Author Profile
Huan Zhu
Zunyi Medical University
Author Profile
Yu'e Tang
Zunyi Medical University
Author Profile
Jiufeng Zhao
Zunyi Medical University
Author Profile
Penghui Ye
Zunyi Medical University
Author Profile
Wenjie He
Zunyi Medical University
Author Profile
Xingqian Wu
Zunyi Medical University
Author Profile
Xingrui Mu
Zunyi Medical University
Author Profile
Rifang Gu
Zunyi Medical University
Author Profile
Ming Tang
St Jude Children's Research Hospital
Author Profile
Xiaohui Li
Third Military Medical University
Author Profile
Xuqiang Nie
Zunyi Medical University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile