loading page

Possible pathogenesis clue of Takotsubo syndrome: a case report.
  • +5
  • Cunxue Pan,
  • Mei Xu,
  • Qianglin Guan,
  • Liyun Luo,
  • Tianmin Liu,
  • Junwei Xu,
  • zhizhuang zou,
  • Jian Chen
Cunxue Pan
The Fifth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Author Profile
Mei Xu
The Fifth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Author Profile
Qianglin Guan
The Fifth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Author Profile
Liyun Luo
The Fifth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Author Profile
Tianmin Liu
The Fifth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Author Profile
Junwei Xu
The Fifth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Author Profile
zhizhuang zou
The Fifth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Author Profile
Jian Chen
The Fifth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile