loading page

Clinical usefulness of newly developed prognostic predictive score for atezolizumab plus bevacizumab for hepatocellular carcinoma
 • +41
 • Hideko Ohama,
 • Atsushi Hiraoka,
 • Toshifumi Tada,
 • Masashi Hirooka,
 • Kazuya Kariyama,
 • Takeshi Hatanaka,
 • Joji Tani,
 • Koichi Takaguchi,
 • Masanori Atsukawa,
 • Ei Itobayashi,
 • Shinya Fukunishi,
 • Kunihiko Tsuji,
 • Kazuto Tajiri,
 • Toru Ishikawa,
 • Satoshi Yasuda,
 • Hidenori Toyoda,
 • Takashi Nishimura,
 • Chikara Ogawa,
 • Kakizaki Satoru,
 • Noritomo Shimada,
 • Atsushi Naganuma,
 • Kazuhito Kawata,
 • Hisashi Kosaka,
 • Hidekatsu Kuroda,
 • Tomomitsu Matono,
 • Yutaka Yata,
 • Hironori Ochi,
 • Fujimasa Tada,
 • Kazuhiro Nouso,
 • Asahiro Morishita,
 • Norio Itokawa,
 • Tomomi Okubo,
 • Taeang Arai,
 • Akemi Tsutsui,
 • Takuya Nagano,
 • Keisuke Yokohama,
 • Hiroki Nishikawa,
 • Michitaka Imai,
 • Yohei Koizumi,
 • Shinichiro Nakamura,
 • Hiroko Iijima,
 • Masaki Kaibori,
 • Yoichi Hiasa,
 • Takashi Kumada
Hideko Ohama
Ehime Kenritsu Chuo Byoin
Author Profile
Atsushi Hiraoka
Ehime Kenritsu Chuo Byoin

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Toshifumi Tada
Himeji Sekijuji Byoin
Author Profile
Masashi Hirooka
Ehime Daigaku Daigakuin Igakukei Kenkyuka Igakubu
Author Profile
Kazuya Kariyama
Okayama Shiritsu Shimin Byoin
Author Profile
Takeshi Hatanaka
Gunma-ken Saiseikai Maebashi Byoin
Author Profile
Joji Tani
Kagawa Daigaku
Author Profile
Koichi Takaguchi
Kagawa Kenritsu Chuo Byoin
Author Profile
Masanori Atsukawa
Nihon Ika Daigaku
Author Profile
Ei Itobayashi
Asahi Sogo Byoin
Author Profile
Shinya Fukunishi
Hyogo Ika Daigaku
Author Profile
Kunihiko Tsuji
Teine Keijinkai Byoin
Author Profile
Kazuto Tajiri
Toyama Daigaku Fuzoku Byoin
Author Profile
Toru Ishikawa
Saiseikai Niigata Byoin
Author Profile
Satoshi Yasuda
Ogaki Shimin Byoin
Author Profile
Hidenori Toyoda
Ogaki Shimin Byoin
Author Profile
Takashi Nishimura
Hyogo Ika Daigaku
Author Profile
Chikara Ogawa
Takamatsu Sekijuji Byoin
Author Profile
Kakizaki Satoru
Kokuritsu Byoin Kiko Takasaki Sogo Iryo Center Fuzoku Takasaki Kango Gakko
Author Profile
Noritomo Shimada
Otakanomori Byoin
Author Profile
Atsushi Naganuma
Kokuritsu Byoin Kiko Takasaki Sogo Iryo Center Fuzoku Takasaki Kango Gakko
Author Profile
Kazuhito Kawata
Hamamatsu Ika Daigaku Igakubu Daigakuin Igakukei Kenkyuka Naikagaku Daini Koza
Author Profile
Hisashi Kosaka
Kansai Ika Daigaku Fuzoku Hirakata Byoin
Author Profile
Hidekatsu Kuroda
Iwate Ika Daigaku
Author Profile
Tomomitsu Matono
Himeji Sei Maria Byoin
Author Profile
Yutaka Yata
Hanwa Kinen Byoin
Author Profile
Hironori Ochi
Matsuyama Sekijuji Byoin
Author Profile
Fujimasa Tada
Ehime Kenritsu Chuo Byoin
Author Profile
Kazuhiro Nouso
Okayama Shiritsu Shimin Byoin
Author Profile