loading page

Combining with Intracardiac Echocardiography and Radiofrequency Catheter Ablation of Focal Right Atrial Tachycardia in Dextrocardia: Challenge and Literature Review
 • +12
 • Yankai Guo,
 • Shuai Shang,
 • Guiqiu Cao,
 • Jiasuoer Xiaokereti,
 • Zu Ke-la Tu Er-hong,
 • Xu Yang,
 • Ling Zhang,
 • Yan-mei Lu,
 • Jiang-Hua Zhang,
 • Qiang Xing,
 • xianhui zhou,
 • Yuanzheng Ye,
 • Tianheng Sun,
 • Yao-Dong Li,
 • Baopeng Tang
Yankai Guo
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital
Author Profile
Shuai Shang
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital
Author Profile
Guiqiu Cao
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital
Author Profile
Jiasuoer Xiaokereti
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital
Author Profile
Zu Ke-la Tu Er-hong
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital
Author Profile
Xu Yang
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital
Author Profile
Ling Zhang
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital
Author Profile
Yan-mei Lu
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital
Author Profile
Jiang-Hua Zhang
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital
Author Profile
Qiang Xing
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital
Author Profile
xianhui zhou
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital
Author Profile
Yuanzheng Ye
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital
Author Profile
Tianheng Sun
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital
Author Profile
Yao-Dong Li
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital
Author Profile
Baopeng Tang
Xinjiang Medical University Affiliated First Hospital

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile

Abstract

Brief Introduction: This article summarizes a case of successful radiofrequency ablation of atrial tachycardia in a patient with dextrocardia in combination with intracardiac echocardiography, and summarizes the relevant experience.