loading page

Carvedilol to prevent decompensation of liver cirrhosis in patients with clinically significant portal hypertension stratified by novel non-invasive model
 • +38
 • Xiaolong Qi,
 • Chuan Liu,
 • Hong You,
 • Qing-Lei Zeng,
 • Wong YJ,
 • Bingqiong Wang,
 • Ivica Grgurevic,
 • Bingtian Dong,
 • Wei Gou,
 • Shenghong Ju,
 • Hyung Joon Yim,
 • Qian Yu,
 • Masashi Hirooka,
 • H. Enomoto,
 • Amr Hanafy,
 • Zhujun Cao,
 • Xiemin Dong,
 • Young Kul Jung,
 • Tae Hyung Kim,
 • Yohei Koizumi,
 • Yoichi Hiasa,
 • Takashi Nishimura,
 • Hiroko Iijima,
 • Chuanjun Xu,
 • Xinru Guo,
 • XiaoLin Lan,
 • Changxiang Lai,
 • Shirong Liu,
 • Fang Wang,
 • Ying Guo,
 • Jiaojian Lv,
 • Jie Li,
 • Liting Zhang,
 • Yuqing Wang,
 • Erhei Dai,
 • Qing Xie,
 • Chuxiao Shao,
 • Zhensheng Liu,
 • Federico Ravaioli,
 • Antonio Colecchia,
 • Gaojun Teng
Xiaolong Qi
Southeast University Zhongda Hospital Department of Radiology

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Chuan Liu
Southeast University Zhongda Hospital Department of Radiology
Author Profile
Hong You
Capital Medical University Affiliated Beijing Friendship Hospital
Author Profile
Qing-Lei Zeng
The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University
Author Profile
Wong YJ
Changi General Hospital
Author Profile
Bingqiong Wang
Capital Medical University Affiliated Beijing Friendship Hospital
Author Profile
Ivica Grgurevic
Sveuciliste u Zagrebu Medicinski fakultet
Author Profile
Bingtian Dong
First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
Author Profile
Wei Gou
Qingdao Sixth People’s Hospital
Author Profile
Shenghong Ju
Southeast University Zhongda Hospital
Author Profile
Hyung Joon Yim
Korea University Ansan Hospital
Author Profile
Qian Yu
Southeast University Zhongda Hospital
Author Profile
Masashi Hirooka
Ehime Daigaku Daigakuin Igakukei Kenkyuka Igakubu
Author Profile
H. Enomoto
Hyogo Ika Daigaku Byoin
Author Profile
Amr Hanafy
Zagazig University Department of Internal Medicine
Author Profile
Zhujun Cao
Shanghai Jiao Tong University Medical School Affiliated Ruijin Hospital
Author Profile
Xiemin Dong
Qingdao Sixth People’s Hospital
Author Profile
Young Kul Jung
Korea University Ansan Hospital
Author Profile
Tae Hyung Kim
Hallym University Sacred Heart Hospital
Author Profile
Yohei Koizumi
Ehime Daigaku Daigakuin Igakukei Kenkyuka Igakubu
Author Profile
Yoichi Hiasa
Ehime Daigaku Daigakuin Igakukei Kenkyuka Igakubu
Author Profile
Takashi Nishimura
Hyogo Ika Daigaku Byoin
Author Profile
Hiroko Iijima
Hyogo Ika Daigaku Byoin
Author Profile
Chuanjun Xu
The Second Affiliated Hospital of Nanjing University of Chinese Medicine
Author Profile
Xinru Guo
North China University of Science and Technology School of Electrical Information and Light Industry
Author Profile
XiaoLin Lan
Lishui City People's Hospital
Author Profile
Changxiang Lai
Shenzhen Third People’s Hospital
Author Profile
Shirong Liu
Qufu People's Hospital
Author Profile
Fang Wang
Shenzhen Third People’s Hospital
Author Profile