loading page

Chromosome-scale genome assembly and conservation genomics reveals purifying selection and adaptation in a critically endangered bird
 • +9
 • Chenqing Zheng,
 • Qing Chen,
 • Shiguo Huang,
 • Guoling Chen,
 • Weizhen Song,
 • Hongzhou Lin,
 • Chunsheng Xu,
 • Xiran Qian,
 • Yachang Cheng,
 • Aiwu Jiang,
 • Zhongyong Fan,
 • Yang Liu
Chenqing Zheng
Sun Yat-Sen University
Author Profile
Qing Chen
Sun Yat-Sen University
Author Profile
Shiguo Huang
The Forestry Bureau of Chun’an County, Chun’an
Author Profile
Guoling Chen
The University of Hong Kong
Author Profile
Weizhen Song
The Forestry Bureau of Chun’an County, Chun’an
Author Profile
Hongzhou Lin
Sun Yat-Sen University
Author Profile
Chunsheng Xu
The Forestry Bureau of Chun’an County, Chun’an
Author Profile
Xiran Qian
The Forestry Bureau of Chun’an County, Chun’an
Author Profile
Yachang Cheng
Sun Yat-Sen University
Author Profile
Aiwu Jiang
Guangxi University
Author Profile
Zhongyong Fan
Zhejiang Biodiversity Research Center
Author Profile
Yang Liu
Sun Yat-Sen University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile