loading page

Mixed high-risk endometrial carcinoma initially presented as ASCUS cytology: lessons to be learned
  • +4
  • CHRYSOULA MARGIOULA-SIARKOU,
  • Emmanuela-Aliki Almperi,
  • Aristarchos Alberis,
  • Eleni Nixarlidou,
  • Georgia Margioula-Siarkou,
  • KONSTANTINOS DINAS,
  • STAMATIOS PETOUSIS
CHRYSOULA MARGIOULA-SIARKOU
Aristotle University of Thessaloniki
Author Profile
Emmanuela-Aliki Almperi
Aristotle University of Thessaloniki
Author Profile
Aristarchos Alberis
Aristotle University of Thessaloniki
Author Profile
Eleni Nixarlidou
Aristotle University of Thessaloniki
Author Profile
Georgia Margioula-Siarkou
Aristotle University of Thessaloniki
Author Profile
KONSTANTINOS DINAS
Aristotle University of Thessaloniki
Author Profile
STAMATIOS PETOUSIS
Aristotle University of Thessaloniki

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile