loading page

Casual effects of gut microbiota on the severity of COVID-19: a two-sample Mendelian randomization and a meta-analysis
  • +4
  • Zheng Wang,
  • Aimin Jiang,
  • Demeng Xia,
  • Peng Luo,
  • Xinxin Gan,
  • Renqi Yao,
  • Linhui Wang
Zheng Wang
Changhai Hospital
Author Profile
Aimin Jiang
Changhai Hospital
Author Profile
Demeng Xia
Changhai Hospital
Author Profile
Peng Luo
Zhujiang Hospital
Author Profile
Xinxin Gan
Changhai Hospital
Author Profile
Renqi Yao
Chinese PLA General Hospital
Author Profile
Linhui Wang
Changhai Hospital

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile