loading page

Effect of serum inflammatory factors in predicting co-infection with influenza viruses and Omicron
  • +5
  • Chengli Zhang,
  • Wei Wang,
  • Fuqiang Shao,
  • Yixian Jing,
  • Xianglin Luo,
  • Jian Li,
  • Minggang Yin,
  • Xiaolong Guo
Chengli Zhang
Zigong First People's Hospital
Author Profile
Wei Wang
Zigong First People's Hospital
Author Profile
Fuqiang Shao
Zigong First People's Hospital
Author Profile
Yixian Jing
Chongqing Public Health Medical Center
Author Profile
Xianglin Luo
Zigong First People's Hospital
Author Profile
Jian Li
Zigong First People's Hospital
Author Profile
Minggang Yin
Zigong First People's Hospital
Author Profile
Xiaolong Guo
Zigong First People's Hospital

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile