loading page

Treatment of COVID-19 patients with a SARS-CoV-2-specific siRNA-peptide dendrimer formulation
 • +33
 • Musa Khaitov,
 • Alexandra Nikonova,
 • Ilya Kofiadi ,
 • Igor Shilovskiy,
 • Valeriy Smirnov,
 • Olga G. Elisyutina,
 • Artem Maerle,
 • Artem Shatilov ,
 • Anastasia Timofeeva ,
 • Sergey Andreev,
 • Ilya Sergeev ,
 • Dmitry Trofimov ,
 • Tatyana Latysheva,
 • Nataliya Ilina,
 • Alexander Martynov ,
 • Sevastyan Rabdano,
 • Ellina Ruzanova,
 • Nikita Savelev,
 • Iuliia Pletiukhina,
 • Ariana Safi,
 • Vyacheslav Ratnikov,
 • Viktor Gorelov,
 • Viktor Kaschenko,
 • Natalya Kucherenko,
 • Irina Umarova,
 • Svetlana Moskaleva,
 • Sergei Fabrichnikov,
 • Oleg Zuev,
 • Nikolai Pavlov,
 • Daria Kruchko,
 • Igor Berzin ,
 • Dmitriy Goryachev,
 • Vadim Merkulov,
 • Victor Trukhin,
 • Rudolf Valenta,
 • Veronica Skvortsova
Musa Khaitov
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Alexandra Nikonova
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Ilya Kofiadi
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Igor Shilovskiy
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Valeriy Smirnov
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Olga G. Elisyutina
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Artem Maerle
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Artem Shatilov
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Anastasia Timofeeva
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Sergey Andreev
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Ilya Sergeev
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Dmitry Trofimov
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Tatyana Latysheva
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Nataliya Ilina
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Alexander Martynov
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Sevastyan Rabdano
FGUP Sankt-Peterburgskij naucno-issledovatel'skij institut vakcin i syvorotok i predpriatie po proizvodstvu bakterijnyh preparatov FMBA Rossii
Author Profile
Ellina Ruzanova
FGUP Sankt-Peterburgskij naucno-issledovatel'skij institut vakcin i syvorotok i predpriatie po proizvodstvu bakterijnyh preparatov FMBA Rossii
Author Profile
Nikita Savelev
FGUP Sankt-Peterburgskij naucno-issledovatel'skij institut vakcin i syvorotok i predpriatie po proizvodstvu bakterijnyh preparatov FMBA Rossii
Author Profile
Iuliia Pletiukhina
FGUP Sankt-Peterburgskij naucno-issledovatel'skij institut vakcin i syvorotok i predpriatie po proizvodstvu bakterijnyh preparatov FMBA Rossii
Author Profile
Ariana Safi
FGUP Sankt-Peterburgskij naucno-issledovatel'skij institut vakcin i syvorotok i predpriatie po proizvodstvu bakterijnyh preparatov FMBA Rossii
Author Profile
Vyacheslav Ratnikov
FGBUZ Kliniceskaa bol'nica No 122 imeni L G Sokolova Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Viktor Gorelov
FGBUZ Kliniceskaa bol'nica No 122 imeni L G Sokolova Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Viktor Kaschenko
FGBUZ Kliniceskaa bol'nica No 122 imeni L G Sokolova Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Natalya Kucherenko
FGBUZ Kliniceskaa bol'nica No 122 imeni L G Sokolova Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Irina Umarova
FGBUZ Kliniceskaa bol'nica No 122 imeni L G Sokolova Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Svetlana Moskaleva
FGBUZ Kliniceskaa bol'nica No 122 imeni L G Sokolova Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile