loading page

Changes in sensitization rates in patients with asthma and/or rhinitis in China between 2008 and 2018: a national cross-sectional study
 • +43
 • wanjun wang,
 • Jianhong Wang,
 • Guihua Song,
 • Hua Xie,
 • Xiaoping Lin,
 • Ruonan Chai,
 • Rongfei Zhu,
 • Yong He,
 • Juan Tang,
 • Junge Wang,
 • Jinghua Yang,
 • Lili Zhi,
 • Lin Wu,
 • Yan Jiang,
 • Xiaoqin Zhou,
 • Dongming Huang,
 • Ning Wang,
 • Rui Xu,
 • Yuan Gao,
 • Zhimin Chen,
 • Jinling Liu,
 • Xiaoli Han,
 • Guolin Tan,
 • Jinzhun Wu,
 • De-Yu Zhao,
 • Jianjun Chen,
 • Xiwei Zhang,
 • Mengrong Li,
 • Yuemei Sun,
 • Yi Jiang,
 • Wei-Tian Zhang,
 • Qianhui Qiu,
 • Chuanhe Liu,
 • Jie Yin,
 • Guodong Hao,
 • Huabin Li,
 • Yongsheng Xu,
 • Shaohua Chen,
 • Hua Zhang,
 • Shi Chen,
 • Juan Meng,
 • Dan Zeng,
 • Wei Tang,
 • Chuangli Hao,
 • Jing Li,
 • Nanshan Zhong
wanjun wang
State Key Laboratory of Respiratory Disease

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Jianhong Wang
Sichuan Academy of Medical Sciences and Sichuan People's Hospital
Author Profile
Guihua Song
Yunnan Provincial Hospital of Chinese Medicine
Author Profile
Hua Xie
General Hospital of Northern Theatre command
Author Profile
Xiaoping Lin
General Hospital of Northern Theatre command
Author Profile
Ruonan Chai
General Hospital of Northern Theatre command
Author Profile
Rongfei Zhu
Tongji Hospital of Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology
Author Profile
Yong He
Ningbo Chinese Medical Hospital
Author Profile
Juan Tang
First People's Hospital of Foshan
Author Profile
Junge Wang
Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine
Author Profile
Jinghua Yang
Guangdong Provincial Academy of Traditional Chinese Medicine
Author Profile
Lili Zhi
Shandong Cancer Hospital and Institute
Author Profile
Lin Wu
Hangzhou Hospital of Traditional Chinese Medicine
Author Profile
Yan Jiang
The Affiliated Hospital of Qingdao University
Author Profile
Xiaoqin Zhou
Hubei Province Women and Children Hospital
Author Profile
Dongming Huang
Third People's Hospital of Zhongshan
Author Profile
Ning Wang
NYU Winthrop Hospital Children's Medical Center
Author Profile
Rui Xu
Sun Yat-Sen Memorial Hospital
Author Profile
Yuan Gao
Zhengzhou First People Hospital
Author Profile
Zhimin Chen
Zhejiang University School of Medicine Children's Hospital
Author Profile
Jinling Liu
Zhejiang University School of Medicine Children's Hospital
Author Profile
Xiaoli Han
Hebei Sixth People's Hospital
Author Profile
Guolin Tan
Central South University Third Xiangya Hospital
Author Profile
Jinzhun Wu
Qingdao Women and Children's Hospital
Author Profile
De-Yu Zhao
Children's Hospital of Nanjing Medical University
Author Profile
Jianjun Chen
Tongji Hospital Department of Hematology
Author Profile