loading page

The clinical use of serum Mas-Related G Protein-Coupled Receptor-X2 as a diagnostic biomarker is questionable
  • Grzegorz Porebski,
  • Alicja Dziadowiec,
  • Mateusz Kwitniewski
Grzegorz Porebski
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie Collegium Medicum

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Alicja Dziadowiec
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie Wydzial Biochemii Biofizyki i Biotechnologii
Author Profile
Mateusz Kwitniewski
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie Wydzial Biochemii Biofizyki i Biotechnologii
Author Profile