loading page

Chromosome-scale assembly and whole-genome sequencing of 266 giant panda roundworms provide insights into their evolution, adaptation and potential drug targets
 • +25
 • Lei Han,
 • Tianming Lan,
 • Desheng Li,
 • Haimeng Li,
 • Linhua Deng,
 • Zhiwei Peng,
 • Shaowen He,
 • Yanqiang Zhou,
 • Ruobing Han,
 • Lingling Li,
 • Yaxian Lu,
 • Haorong Lu,
 • Qing Wang,
 • Shangchen Yang,
 • Yixin Zhu,
 • Yunting Huang,
 • Xiaofang Cheng,
 • Jieyao Yu,
 • Yulong Wang,
 • Heting Sun,
 • Hongliang Chai,
 • Huanming Yang,
 • Xun Xu,
 • Michael Lisby,
 • Quan Liu,
 • Karsten Kristiansen,
 • Huan Liu,
 • Zhijun Hou
Lei Han
Northeast Forestry University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Tianming Lan
State Key Laboratory of Agricultural Genomics, BGI-Shenzhen
Author Profile
Desheng Li
Author Profile
Haimeng Li
BGI-Shenzhen
Author Profile
Linhua Deng
Key Laboratory of SFGA on Conservation Biology of Rare Animals in the Giant Panda National Park (CCRCGP)
Author Profile
Zhiwei Peng
Author Profile
Shaowen He
Foping National Nature Reserve
Author Profile
Yanqiang Zhou
Northeast Forestry University
Author Profile
Ruobing Han
Northeast Forestry University
Author Profile
Lingling Li
Northeast Forestry University
Author Profile
Yaxian Lu
Northeast Forestry University
Author Profile
Haorong Lu
State Key Laboratory of Agricultural Genomics, BGI-Shenzhen
Author Profile
Qing Wang
University of Chinese Academy of Sciences
Author Profile
Shangchen Yang
Zhejiang University
Author Profile
Yixin Zhu
State Key Laboratory of Agricultural Genomics, BGI-Shenzhen
Author Profile
Yunting Huang
State Key Laboratory of Agricultural Genomics, BGI-Shenzhen
Author Profile
Xiaofang Cheng
MGI, BGI-Shenzhen
Author Profile
Jieyao Yu
State Key Laboratory of Agricultural Genomics, BGI-Shenzhen
Author Profile
Yulong Wang
Northeast Forestry University
Author Profile
Heting Sun
Northeast Forestry University
Author Profile
Hongliang Chai
Northeast Forestry University
Author Profile
Huanming Yang
State Key Laboratory of Agricultural Genomics, BGI-Shenzhen
Author Profile
Michael Lisby
Laboratory of Genomics and Molecular Biomedicine, Department of Biology, University of Copenhagen
Author Profile
Quan Liu
Northeast Forestry University
Author Profile
Karsten Kristiansen
Author Profile
Huan Liu
University of Copenhagen
Author Profile
Zhijun Hou
Northeast Forestry University
Author Profile