loading page

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  TENTANG  BADAN USAHA MILIK DESA   
  • M Chairul Basrun Umanailo,
  • Annisa Retrofilia Umanailo,
  • Askar Daffa Sophia Umanailo
M Chairul Basrun Umanailo

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Annisa Retrofilia Umanailo
Askar Daffa Sophia Umanailo